Granulometricheskiy sostav donnykh otlozheniy  [The granulometric composition of bottom sediments]

Alternate Title(s): The granulometric composition of bottom sediments
Author(s): Trimonis, E. S.; Shimkus, K. M.
Volume Title: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya
Volume Author(s): Neprochnov, Yu. P., editor
Source: Geologicheskaya istoriya Chernogo morya po rezul'tatam glubokovodnogo bureniya [The geologic history of the Black Sea from the results of deep-sea drilling], edited by Yu. P. Neprochnov, p.16-17. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR
Note: In Russian; illus.
Year of Publication: 1980
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 07 Marine Geology and Oceanography; Black Sea; Composition; Cores; Deep Sea Drilling Project; East Mediterranean; Grain size; Granulometry; Marine geology; Mediterranean Sea; Oceanography; Petrography; Sediments
Record ID: 1982002969
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2017 American Geosciences Institute.

Similar Items