Granulometricheskiy sostav, struktura i mikrotekstura miotsen-chetvertichnykh otlozheniy Chernogo Morya  [Granulometric composition, structure and microtexture of Black Sea Miocene-Quaternary deposits]

Alternate Title(s): Granulometric composition, structure and microtexture of Black Sea Miocene-Quaternary deposits
Author(s): Polyakov, A. S.; Kuprin, P. N.; Shcherbakov, F. A.
Volume Title: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i Razvedka
Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i Razvedka, 1979(10), p.42-54. Publisher: Ministerstvo Vysshego i Srednego Obrazovaniya, Moscow, USSR. ISSN: 0016-7762 CODEN: IVUGAF
Note: In Russian. 3 refs.; illus. incl. 3 tables
Year of Publication: 1979
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 07 Marine Geology and Oceanography; Black Sea; Cenozoic; Clastic sediments; Composition; Cores; DSDP Site 380; DSDP Site 381; Deep Sea Drilling Project; East Mediterranean; Granulometry; Leg 13; Leg 33; Leg 42B; Marine sediments; Mediterranean Sea; Miocene; Neogene; Oceanography; Quaternary; SEM data; Sediments; Tertiary; Textures
Coordinates: N420559 N420559 E0293654 E0293654
N414015 N414015 E0292458 E0292458
N320000 N410000 E0290000 W0120000
S150000 N160000 W1460000 W1690000
Record ID: 1982033954
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.