Khloroformennyye bitumondy v miotsen-chetvertichnykh otlozheniyakh Chernogo Morya  [Chloroform bitumoids in Miocene-Quaternary Black Sea deposits]

Alternate Title(s): Chloroform bitumoids in Miocene-Quaternary Black Sea deposits
Author(s): Potapova, L. I.; Bartashevich, O. V.; Yermakova, V. I.; Kuprin, P. N.; Melamedova, V. S.
Volume Title: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i Razvedka
Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Geologiya i Razvedka, 1979(10), p.55-65. Publisher: Ministerstvo Vysshego i Srednego Obrazovaniya, Moscow, USSR. ISSN: 0016-7762 CODEN: IVUGAF
Note: In Russian; illus. incl. 4 tables
Year of Publication: 1979
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 02 Geochemistry; Bitumens; Black Sea; Cenozoic; Chemical composition; Chlorinated hydrocarbons; Chloroform; Cores; DSDP Site 380; DSDP Site 381; Deep Sea Drilling Project; East Mediterranean; Geochemistry; Halogenated hydrocarbons; Infrared spectra; Leg 42B; Mediterranean Sea; Miocene; Neogene; Oceanography; Organic compounds; Organic materials; Quaternary; Sediments; Spectra; Tertiary
Coordinates: N420559 N420559 E0293654 E0293654
N414015 N414015 E0292458 E0292458
Record ID: 1982033955
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.