Raspredeleniye bentosnykh foraminifer v verkhnetretichnykh i chetvertichnykh otlozheniyakh Islandskoy kotloviny i nekotoryye paleogeograficheskiye vyvody  [Distribution of benthonic foraminifera in the upper Tertiary and Quaternary strata of the Iceland Basin and some paleogeographic conclusions]

Alternate Title(s): Distribution of benthonic foraminifera in the upper Tertiary and Quaternary strata of the Iceland Basin and some paleogeographic conclusions
Author(s): Saidova, Kh. M.
Volume Title: Geologiya dna Mirovogo okeana; Atlantika; biostratigrafiya i tektonika (rezul'taty bureniya v 38-m reyse "Glomar Chellendzher")
Volume Author(s): Udintsev, G. B., editor
Source: Geologiya dna Mirovogo okeana; Atlantika; biostratigrafiya i tektonika (rezul'taty bureniya v 38-m reyse "Glomar Chellendzher") [Geology of the floor of the world ocean; Atlantic; biostratigraphy and tectonics; results of drilling during the 38th voyage of the Glomar Challenger], edited by G. B. Udintsev, p.43-46. Publisher: Izd. Nauka, Moscow, USSR
Note: In Russian; illus.
Year of Publication: 1982
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 07 Marine Geology and Oceanography; 12 Stratigraphy, Historical Geology and Paleoecology; Arctic Ocean; Atlantic Ocean; Benthic taxa; Biostratigraphy; Cenozoic; DSDP Site 348; Deep Sea Drilling Project; Distribution; Foraminifera; Iceland Basin; Iceland-Faeroe Ridge; Invertebrata; Leg 38; Microfossils; North Atlantic; Norwegian Sea; Paleogeography; Protista; Stratigraphy
Coordinates: N683018 N683018 W0122727 W0122727
Record ID: 1985085379
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.