Stratigrafiya pliotsenovykh i chetvertichnykh osadkov Vostochno-Tikhookeanskogo khrebta i Galapagosskoy spredingovoy zony po planktonnym mikroorganizmam  [Pliocene and Quaternary stratigraphy of the East Pacific Rise and Galapagos spreading zone using planktonic taxa]

Alternate Title(s): Pliocene and Quaternary stratigraphy of the East Pacific Rise and Galapagos spreading zone using planktonic taxa
Author(s): Krasheninnikov, V. A.; Kazarina, G. Kh.; Kruglikova, S. B.; Mukhina, V. V.; Uchakova, M. G.
Author Affiliation(s): Primary:
Akad. Nauk SSSR, Geol. Inst., Moscow 109017, USSR
Volume Title: Voprosy Mikropaleontologii
Source: Voprosy Mikropaleontologii, Vol.26, p.94-184. Publisher: Akademiya Nauk Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Geologicheskiy Institut, Moscow, USSR. ISSN: 0507-3693 CODEN: VMIKAD
Note: In Russian with English summary. 3 p. refs.; illus. incl. 1 table, 18 plates, sketch map
Year of Publication: 1983
Research Program: DSDP Deep Sea Drilling Project
Key Words: 07 Marine Geology and Oceanography; 24 Surficial Geology, Quaternary Geology; Algae; Biostratigraphy; Cenozoic; Coccolithophoraceae; DSDP Leg 54; Diatoms; East Pacific; East Pacific Ocean Islands; East Pacific Rise; Foraminifera; Galapagos Islands; Galapagos Rift; Index fossils; Invertebrata; Microfossils; Monographs; Neogene; North American Pacific; North Pacific; Northeast Pacific; Pacific Ocean; Paleoclimatology; Plantae; Pleistocene; Pliocene; Protista; Quaternary; Radiolaria; Stratigraphy; Tertiary
Coordinates: N003500 N090300 W0860700 W1064700
Record ID: 1986060080
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute. Reference includes data from PASCAL, Institute de l'Information Scientifique et Technique, Vandoeuvre-les-Nancy, France