Issledovaniye khimicheskogo sostava pelagicheskikh osadkov gayotov severo-zapadnoy chasti Tikhogo okeana dlya paleookeanologicheskikh rekonstruktsiy  [Chemical composition of seamount pelagic sediments of Northwest Pacific; paleoceanological reconstructions]

Alternate Title(s): Chemical composition of seamount pelagic sediments of Northwest Pacific; paleoceanological reconstructions
Author(s): Bogdanov, Yu. A.; Gurvich, Ye. G.; Jansa, L. F.
Author Affiliation(s): Primary:
Rossiyskaya Akademiya Nauk, Institut Okeanologii im. P. P. Shirshova, Moscow, Russian Federation
Other:
Geologicheskaya Sluzhba Kanady, Canada
Volume Title: Geokhimiya
Source: Geokhimiya, 1998(6), p.605-614. Publisher: MAIK Nauka, Moscow, Russian Federation. ISSN: 0016-7525 CODEN: GEOKAQ
Note: In Russian. 21 refs.; illus., incl. 2 tables
Year of Publication: 1998
Research Program: ODP Ocean Drilling Program
Key Words: 07 Marine Geology and Oceanography; Chemical composition; Concentration; Depositional environment; Enrichment; Experimental studies; Geochemistry; Laboratory studies; Leg 144; Limalok Seamount; Lo-En Seamount; Marine sediments; North Pacific; Northwest Pacific; ODP Site 871; ODP Site 872; ODP Site 873; Ocean Drilling Program; Ocean floors; Pacific Ocean; Paleo-oceanography; Pelagic environment; Research vessels; Seamounts; Sediments; West Pacific; Wodejebato Seamount
Coordinates: N053326 N053326 E1722040 E1722040
N100851 N100851 E1625157 E1625157
N115350 N115350 E1645513 E1645513
Record ID: 2002037882
Copyright Information: GeoRef, Copyright 2019 American Geosciences Institute.